۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
عنوان:برنامه هفتگي
حجم فايل :19 Kb
توضیحات :

3-5

1-3

10-12

8-10

ايام هفته

پرستاري

فعاليتهاي پژوهشي

مشاوره

 

شنبه

 

مشاوره

پزشكي (نظري)

اتاق عمل

يكشنبه

فعاليتهاي پژوهشي

مشاوره

پزشكي (عملي)

پرستاري

دوشنبه

هوشبري

 

فعاليتهاي پژوهشي

مشاوره

سه شنبه

 

فعاليتهاي پژوهشي

مشاوره

پزشكي(نظري)

چهارشنبه

فایل مقاله:
تاریخ ثبت :1394/09/03
تاريخ اعتبار :1394/09/03
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal